august 26, 2021

Co2 beregning bliver standard på alle Letbek produkter

Nyheder

I fremtiden vil alle produkter fremstillet hos Letbek A/S som standard blive forsynet med en værdi for COpåvirkningen. Dermed vil kunder lige så automatisk som at få oplyst en pris, også få oplyst, hvor meget det specifikke produkt C02-belaster klimaet. Der indsamles netop nu data til beregninger på en lang række af de produkter, der er under fremstilling i produktionshallerne i Tistrup.

Letbek har i samarbejde med forskningsplatformen MADE udviklet en unik beregningsmodel baseret på carbon footprint screeninger, der skal skabe grundlag for en mere faktabaseret viden omkring klimapåvirkningen af et produkt. Modellen er foreløbig en prototype, som er taget i brug. I takt med at der nu indsamles data i produktionen, indarbejdes den nye model i virksomhedens arbejde for at beregne og synliggøre, hvor meget et produkt faktuelt belaster COregnskabet.

– Vi har i lang tid arbejdet med fakta omkring CO2 belastningen i vores produkter. Det har vi, fordi vi generelt ønsker en mere faktabaseret dialog i klimadebatten og, ikke mindst, fordi vi ønsker at gøre det gennemsigtigt for vores kunder og for forbrugerne, hvor meget et produkt har belastet klimaet den dag, det står som et færdigt produkt, siger direktør i Letbek A/S, Michael Bayer Thomsen.

Sådan beregnes COpåvirkningen

På otte produktionslinjer indsamles netop nu data på de produkter, der er under fremstilling. Her måles blandt andet strømforbrug på ekstruderingsmaskinen, køleprocesser samt andre mindre processer der anvendes i forbindelse med fremstilling. Det fungerer som en form for screening af CO2 aftrykket af produktionsapparatet, hvor alle delprocesser er indregnet og skal give faktuelle data til den beregningsmodel, som til slut skal generere et tal for det antal kg COeq,produktet har belastet klimaet med.

Beregningen er baseret på en række parametre i produktrejsen – fra råmaterialets påvirkning i forbindelse med udvinding, transport fra leverandør, spildmaterialer hos Letbek, emballage – og til forbruget på selve produktionslinjen.

– Det beregnede tal er et udtryk for, hvor meget produktet CO2 mæssigt har belastet klimaet med frem til den dag, det forlader rampen her hos Letbek. Det indeholder ud over de data og detaljerede informationer fra vores egne målinger også en række andre parametre, som er baseret på de oplysninger, vi får hos vores råvareleverandører og generiske data fra PlasticsEurope og Force Technology.

Implementering af det nye værktøj

Selvom den nye prototype model allerede er i brug ligger der stadig et massivt stykke arbejde og en lang rejse foran, inden den nye CO2 beregning bliver en integreret del af hverdagen hos Letbek.

– Der ligger rigtig meget arbejde i at få det nye tiltag til at blive en fast del af vores produktion og salgsarbejde. Fra at samle data og lave beregninger og kende de faktuelle tal til at få det automatiseret, indarbejdet 100% i virksomheden og få det kundevendt vil der stadig gå en rum tid. Men vi er ambitiøse og har fokus på at dette tiltag, bliver det nye normal her hos Letbek.

CO2 SCREENING AF KØREPLADER
Et af de produkter, som Letbek har en færdigberegnet CO2 screening på, er køreplader, som er et standardprodukt, der produceres til bygge- og anlægsbranchen – i 100% genbrugsplast.

CO2 beregning af køreplade-produktion i 100% genbrugsplast viser, at der udledes 17,14 kg CO2 eq. pr køreplade. Hvorimod udledningen ved anvendelse af nyvare-plast ville være 67,02 kg CO2 eq.

Beregningen viser dermed, at der opnås en reduktion i udledning på 74% kg CO2 eq. ved brug af genbrugsplast.

Opfordring til åbenhed og initiativ

Til det ambitiøse udviklingstiltag hos Letbek hører, at man generelt forsøger at skubbe til udvikling på klimaområdet og opfordrer andre virksomhed til at følge trop og komme i gang med beregninger og fakta omkring klimabelastning fra deres produkter.

– Vi skylder næste generation at tage afgørende skridt i den rigtige retning. Det kan vi blandt andet gøre via igangsætning af projekter som dette, der giver et konkret vidensgrundlag. Vi skal have mere fakta og mere dialog på området, så forbrugerne har mulighed for at træffe valg på et oplyst grundlag, slutter Michael Bayer Thomsen.

Del denne nyhed

Seneste nyheder

KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com