Re-imagineering plastic

Et brand er et indfriet løfte. Hos Letbek er dette løfte tredimensionelt.

RE-IMAGINE

Vores samarbejdspartnere og kunder vælger os til at finde innovative og multidisciplinære løsninger på de komplekse udfordringer, som følger med ansvarlig plastanvendelse.

RE-ENGINEER

Som industriel producent af plastemner udnytter vi vores teknologiske kompetencer og tradition for godt håndværk og tilbyder et bredt udvalg af innovative anvendelsesmuligheder, der er tilpasset kundens individuelle behov.

RE-APPLY

Vi har i de sidste 50 år finjusteret de specialkompetencer, der kræves for at kombinere, forbedre og forlænge egenskaberne ved polymerer (plasttyper) – genanvendt eller nyt – for at imødekomme kravene fra stadigt mere miljøbevidste kunder.

Re-Imagineering plastic
Re-Imagineering plastic
RE-IMAGINE

Vores samarbejdspartnere og kunder vælger os til at finde innovative og multidisciplinære løsninger på de komplekse udfordringer, som følger med ansvarlig og bæredygtig plastanvendelse.

RE-ENGINEER

Som industriel producent af plastemner udnytter vi vores teknologiske kompetencer og tradition for godt håndværk og tilbyder et bredt udvalg af innovative anvendelsesmuligheder, der er tilpasset kundens individuelle behov.

RE-APPLY

Vi har i de sidste 50 år finjusteret de specialkompetencer, der kræves for at kombinere, forbedre og forlænge egenskaberne ved polymerer (plasttyper) – genanvendt eller nyt – for at imødekomme kravene fra stadigt mere miljøbevidste kunder.

Sammen skaber vi cirkulær værdi

Ved at gå sammen med inspirerende kunder og samarbejdspartnere kan vi kombinere unikke netværkskompetencer og færdigheder med cirkulær økonomi. Sammen muliggør vi recycling med et langt mindre miljøaftryk.

01
AFFALDS-
HÅNDTERING

Vores affaldshåndteringsydelser giver kunderne mulighed for at sende deres eget plastaffald til genanvendelse.

02
GENTÆNKNING
AF DESIGNET

Vi gentænker og designer produkter med fokus på længst mulig levetid og holdbarhed og lægger vægt på, at materialerne skal kunne skilles ad og genanvendes uden at forringe dem.

03
PRODUCER MED
FOKUS PÅ GENBRUG

Vores alsidige produktionsfaciliteter i Danmark og Polen gør det muligt for vores kunder at kombinere et væld af teknologiske muligheder med de specialkompetencer, der skal til for at blande og anvende råmateriale baseret på virgin-plast, recycled plast eller maritimplast.

04
INNOVATIVE
LØSNINGER

Vi har fremstillet innovative plastløsninger til en lang række markeder og branchesegmenter siden 1973 og har fået værdifuld indsigt i de mangeartede udfordringer, som virksomhederne står over for i det 21. århundrede.

Når vi tænker det igennem og hjælper hinanden, bliver plast en cirkulær ressource, der kan bruges til at håndtere udfordringer og problemer i stedet for at skabe dem.
Letbeks filosofi

Cirkularitet – mindre belastning – mere værdi

Siden 1973 har vi fokuseret vores kræfter på genanvendelsen af plast. Der var rigelige mængder af kasseret plast, det var nemt at skaffe, og så var det billigt. Det gav ganske enkelt god mening at bygge en forretning på det grundlag.

Her mange år senere står det mere og mere klart, at verden ikke kan fortsætte med at producere, anvende og kassere materialer med den stigende hastighed, vi oplever. Derfor bliver vi nødt til at tage hånd om brugen af plastmateriale fra en smartere vinkel.

Helt overordnet, skal menneskeheden både nedbringe det totale forbrug af unødvendig plast og genanvende så meget af det kasserede plast som muligt i produktionen af fremtidige plastløsninger.

Letbeks cirkulære økonomi har tre hovedformål – mindre påvirkning af miljøet, mere værdi til samfundet og flere gevinster for såvel vores samarbejdspartnere som os. Og vi tror oprigtigt på, at det er muligt at kombinere alle tre.

Verden tilpasser sig hurtigt nye forbrugsmønstre, i takt med at virksomheder, den enkelte borger og den offentlige sektor bakker mere og mere op om markedet for cirkulære løsninger.

KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com