FN Verdensmål

Alle vores produkter, ydelser og løsninger er fremtidsorienterede og designet til at bidrage på den mest betydningsfulde måde til FN Verdensmål.

Vi er klar over, at hvis vi skal bidrage troværdigt og effektivt, er vi nødt til at fokusere og prioritere. Vi har derfor valgt primært af fokusere og bidrage til mål 12 og 14, igennem de specifikke delmål 12.5, 12.6, 14.2  og 14.a.

MÅL #12:
Ansvarligt forbrug og produktion

– sikre bæredygtigt forbrug og forbrugsmønstre.

DELMÅL 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden reduceres væsentligt igennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hos Letbek anvender vi hovedsageligt recyclede materialer i fremstillingen af nye produkter og løsninger. Vi praktiserer lean internt i organisationen og udvikler innovative løsninger til vores kunder for at reducere mængden af affald betragteligt. Vores opfindsomhed og tilgang til levetiden på produkter betyder, at vi har meget fokus på holdbarheden på vores materialer og produkter.

DELMÅL 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Vi sigter hele tiden imod at påvirke vores samarbejdspartnere og vores globale netværk igennem udviklingssamarbejder, og vi spiller en aktiv rolle i den offentlige debat om både bæredygtighed generelt og plast i særdeles.

MÅL #14:
Livet i havet

– bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

DELMÅL 14.2: Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Vi anvender store mængder af marineplast i vores produkter og løsninger.

HOLMRIS 14.A Øge den videnskabelige viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

Vi udforsker hele tiden nye muligheder for at anvende plast. Vi deler ud af vores know-how og omfattende erfaring, og vi deltager i forsknings- og udviklingsprojekter.

Når vi tænker det igennem og hjælper hinanden, bliver plast en cirkulær ressource, der kan bruges til at håndtere udfordringer og problemer i stedet for at skabe dem.
Letbeks filosofi
KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com