juni 15, 2021

Klimaklar-forløb kickstarter dokumentation af CO2 aftryk

Nyheder

Efter at have deltaget i rådgivningsforløbet KLIMAKLAR SMV, har Letbek for alvor sat gang i måling af CO2 emission samt dokumentation af virksomhedens samlede belastning af klimaet. Med det nye arbejdsredskab i hånden målrettes indsatsen nu for at reducere CO2 aftrykket, og kursen sættes mod nye mål frem til 2030.

I løbet af foråret har Letbek gennemgået rådgivningsforløbet KLIMAKLAR SMV – et projekt som blandt andre Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond står bag. Forløbet har til formål at styrke små- og mellemstore virksomheders vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding.

– Vi arbejder benhårdt på i højere grad at kunne dokumentere vores produktion og verificere de produkter, vi sender ud i verden, og for os går vejen dertil via målinger, beregninger og certificeringer. Vi ved, at der er en stigende efterspørgsel fra kunder og samarbejdspartnere på, at vi skal have styr på vores klimaregnskab, herunder vores CO2 aftryk, siger Louise Aagaard Jensen, der er materiale specialist hos Letbek, og hun har allerede lagt en masse arbejde i Klimaklar-forløbet med blandt andet at indsamle data til konsulenterne til udregningen af Letbeks samlede CO2 emission.

I forløbet er virksomhedens CO2 emission i 2018 blevet gjort op, og dermed ved man nu præcist, hvad den primære belastning er, når det kommer CO2 aftryk.

– Vi har fået et indblik i, hvor virksomheden først og fremmest skal sætte ind i arbejdet med en reducering af CO2 emission, og vi har fået et arbejdsredskab, der gør, at vi hvert år kan beregne CO2 emissionen for at kunne dokumentere, om de indsatsområder, som vi har tænkt os at arbejde med, får den ønskede effekt.

Nyvarer skal erstattes af regenerat

Beregningerne har vist, at den suverænt største synder i CO2 regnskabet hos Letbek er plastråvarerne, mere præcist de plastråvarer som er nyvarer – altså den del af plasten, der fremstilles som ny plast til et produkt.

– Når nyvare-materialet boner ud som vores største hovedpine, så skyldes det faktisk, den CO2 emission der sker fra materialet, inden det lander her hos Letbek. Det er som sådan ikke i vores produktion, det udleder CO2, men det belaster stadig vores samlede CO2 aftryk, fordi vi anvender materialet i vores produktion, siger Louise.

Letbek har i mange år arbejdet med produktion af regenerat – plast der genanvendes og bliver til nye plastprodukter – men nu tages der hul på at erstatte nyvarer-materiale med regenerat på yderligere en af de store produktionslinjer. Ved brug af regenerat ses en helt anden CO2 emission end ved nyvarer.

– Ser vi på den plasttype, der hedder LDPE, så ved vi, at nyvare LDPE belaster med 1,88 CO2e pr. kg. mod et tal, der hedder 0,24 CO2e pr. kg., når vi taler om regenerat LDPE plast. Og det giver jo en enorm forskel, hvis vi på en hel produktionslinje kan udskifte nyvarer med regenerat, som vi i øjeblikket arbejder på.

I Letbeks samlede produktion brugte man i 2018 74% regenerat og 26% nyvarer, hvor tallet for 2020 var 77% regenerat og 23% nyvarer.

Reduceringen skal overgå de officielle mål for 2030

I forbindelse med projektforløbet er de konkrete målinger og beregninger fra Letbeks produktion også fremskrevet til 2030, og tallene viser, at selv hvis virksomheden ikke sætter yderligere ind for at skabe reducering i CO2 emissionen, vil man nå de officielle mål i Paris-aftalen på 50% reduktion inden 2030. Men i Letbeks ledelse er man mere ambitiøs end det.

– For det første er det skønnede tal for 2030, og de beror udelukkende på, at CO2 emissionen i den strøm, som vi forbruger, vil blive reduceret. For det andet ved vi ikke med sikkerhed, om det kommer til at holde stik. Vi har meget større ambitioner, og nu ved vi præcist, hvor vi skal sætte ind for at få et godt resultat af vores indsats. Lykkes vi med at lægge den ene produktionslinje om med den nuværende produktionsmængde, så kan vi se frem til at nå op på ca. 82% regenerat i vores produktion mod 77% i 2020, siger CEO hos Letbek, Michael Bayer Thomsen.

Læs mere om KLIMAKLAR SMV her

Se Letbeks KLIMAKLAR projekt her

Del denne nyhed

Seneste nyheder

KONTAKT OS

Vi sidder klar til at hjælpe jer på den bedst mulige måde. Giv os et kald, brug kontaktformularen eller udfordr os på info@letbek.com