January 25, 2021

Letbek A/S stiller skarpt på dokumentation af bæredygtighed

Med ansættelsen af Louise Aagard Jensen tager Letbek A/S et stort skridt i retning af dokumenteret bæredygtighed – på både egne og kundernes vegne. Kalder man sig bæredygtig, skal man også kunne bevise, at man er det.

Som en af landets førende virksomheder inden for genanvendelse af plast vil Letbek sætte ekstra fokus på at dokumentere, hvordan virksomhedens genanvendelse af plast sparer miljøet for CO2 og påvirker miljøet generelt. Fremover skal de plastråvarer, som virksomheden bruger i sin produktion analyseres, standardiseres og certificeres.

– Vi vil lave vores egne beregninger og analyser af den plast, vi genanvender og laver om til nye produkter. Derfor investerer vi nu i at ansætte Louise som vores in-house materiale specialist, siger direktør Michael Bayer Thomsen.

Der kommer hele tiden flere krav til dokumentation og flere spørgsmål fra kunderne, der handler om miljøpåvirkning og dokumentation. Det betyder, at der løbende er en dialog og et tæt samarbejde omkring produkterne.

Kalder man sig bæredygtig, skal man også kunne bevise, man er det.

– Vi ønsker at understøtte de behov, vores kunder har. Vi vil derfor arbejde med en mere faktabaseret tilgang til plastgenanvendelse og -produktion, og dermed vil vi stå endnu stærkere i markedet. Vores indstilling til bæredygtighed er, at skal man kalde sig bæredygtig, så skal man også kunne bevise, at man er det. Vi bryder os ikke om green washing-princippet, hvor man køber sig til en god CO2 samvittighed. I stedet vil vi bevise, at vores produktion rent faktisk er cirkulær og CO2 besparende.

Med titlen Cand. Scient. i bioteknologi og kemiteknologi har Louise indtaget den nyoprettede stilling, og hun kaster sig heltemodigt ud i opgaver som livscyklusvurdering af plastmaterialer, problematikker inden for kemi i plastgenanvendelse og beregninger af materialeegenskaber. Opgaver som skal kvalitetssikre og certificere Letbeks genanvendelse af plast.

– Jeg er glad for at arbejde med genbrugsplast. Vores allesammens globale udfordringer er, at vi skal lære at bruge vores ressourcer bedre og mere bæredygtigt. Vi skal bestræbe os på at genbruge al den plast, der allerede findes, siger Louise.

Share This NEWS
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

recent news

Get in touch
We would be pleased to help you in any way we can. Give us a ring, use the contact form or challenge us on info@letbek.com
Letbek A/S stiller skarpt på dokumentation af bæredygtighed
Letbek A/S stiller skarpt på dokumentation af bæredygtighed
Standard products
Traffic safety
Cable protection
Cones, covers and top rings
Latest news
Letbek A/S stiller skarpt på dokumentation af bæredygtighed
Special precautions and no personal contact: This is how Letbek keep the production going
Sustainable business is good business at Letbek